I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. (Se praksisbeskrivelse for uddannelseslæge). Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med en mere erfaren kollega i lægehuset, der står som garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddannelsesforløbet kan du som patient en sjælden gang blive bedt om, at jeres konsultation optages. En sådan video gennemgås på  lukkede obligatoriske kurset under lægens uddannelsesforløb– der optages dog kun ved accept fra patienten.

Praksisbeskrivelse, Klemensker Lægehus

Klemensker lægehus er en landpraksis med ca. 3100 patienter. Patienternes gennemsnitsalder er højere end landsgennemsnittet, og vi har mange kronikere og multisyge patienter.

Praksis er i skrivende stund (August 2023) ejet af speciallæge i almen medicin, Felicia Geertinger. Viorica Prodan-Møller, speciallæge i almen medicin er ansat 4 dage om ugen.

Herudover er der lægevikarer ansat i ferier og til aflastning i perioder.

Vi har løbende uddannelseslæger, dvs. færdiguddannede læger i gang med deres videreuddannelse, både i KBU-stillinger, introduktionsstillinger og i blokstillinger.

Følgende personale er fastansat: Gitte Mikkelsen: Ledende sygeplejerske, Vicki Støvring, sygeplejerske, Lisa Nielsen, social- og sundhedsassistent, Rie Espersen, sekretær.

I sommerferien har vi en medicinstuderende ansat til forefaldende opgaver.

Sygeplejerskerne og so-su-assistenten varetager de fleste af kronikerkontrollerne, lægger recepter til godkendelse, foretager indledende vurderinger af akutte problemer, svarer på mails og korrespondancer i det omfang, det er muligt og tager sig af en del andre opgaver på uddelegeret ansvar efter instruks.

Der er supervision hver dag fra 12-12.30 for læger og personale, hvor vi gennemgår eventuelle tvivlsspørgsmål fra dagen. Det er især her, sygeplejerskerne får konkrete, faglige råd af lægerne, men der er også plads til drøftelse af bredere, faglige spørgsmål.

Kl 14-14.30 får uddannelseslægen supervision på dagens patienter af en speciallæge i almen medicin.

Hver 14. dag (fredag formiddag 10-10.30) er der faglig sparring med undervisning eller fremlæggelse af en faglig artikel eller nyhed. Det er også her, uddannelseslægerne har mulighed for at undervise.

Specielle interesseområder og fokusområder:

Stor erfaring med behandling og opfølgning af diabetes og andre kroniske sygdomme såsom hjertesygdom, KOL, stofskiftesygdomme.

Interesse for kroniske smertetilstande, ”funktionelle” lidelser samt for psykiatri.